Městské lesy Hradec Králové

O lese

Těžební a pěstební činnost

Hospodářské záměry vlastníka odpovídají i hlavním zásadám evropské lesnické organizace PRO SILVA propagující přírodě blízké hospodaření. Lesy města Hradec Králové jsou v ní prezentovány jako demonstrační objekt přírodě blízkého hospodaření na štěrkopískových stanovištích.

V lesích města Hradec Králové se nacházejí na ploše 3 771 ha rozsáhlé porosty borovice lesní (zastoupení 67 %). Tyto porosty rostou na chudých štěrkopískových nánosech řeky Orlice s výškou nánosů od hladiny spodní vody okolo 8 až 15 m v kraji s nízkými dešťovými srážkami. Ročně zde naprší jen kolem 550 mm vodního sloupce. Přesto dosahují zdejší porosty vysoké kvality, téměř nejlepší v České republice.

Historický výskyt borovice na Královéhradecku i nepřímo potvrzují názvy místních obcí jako Bor, Borohrádek, Borek, Borovinka, Chvojno aj. První záznamy o výskytu borovice pocházejí až z 16. století, kdy už byly mnohé lesy záměrně člověkem přeměněny, a lze jen obtížně zjistit, jaké zastoupení tato dřevina ve smíšených lesích měla.

Hlavním směrem hospodaření na těchto stanovištích se štěrkopískovými nánosy je v co největší míře využití přirozené obnovy vysoce kvalitního ekotypu východočeské borovice při kopírování přírodního procesu obnovy lesa „při požáru“. Clonné seče se v podmínkách na spravovaném území vlivem malého úhrnu srážek a snížení slunečního záření ukázaly jako nevhodné. Borové porosty zachycují intercepcí okolo 30 % srážek a další vodu odjímají z půdy svými kořeny (desukce). Tím je ztížena jejich obnova pod mateřským porostem.

Funkce lesa

Les Vám nabízí obecně prospěšné funkce, které působí v životním prostředí člověka k podpoře jeho zdraví, zotavení a osvěžení. Pobyt návštěvníka lesa zpříjemní rekreační    a estetické funkce lesa. Les má důležité funkce i pro stabilitu krajiny a klimatu. Výsledky produkční funkce lesa vycházející z plánovitého lesního hospodaření umožňují zlepšování všech funkcí lesa.

Když se vydáte do lesa za odpočinkem, nebo i poznáním, čekají Vás rozsáhlé borové porosty vonící pryskyřicí, podle ročních období se měnící barvy listí na bizardních tvarech listnatých stromů, především dubů, buků a bříz, které v jakékoli části roku doplní Vaše estetické vjemy.

Lesy města Hradce Králové lze dobře využít ke všem běžným druhům činností jako jsou pěší procházky, turistika, cyklistika, jízda na koni i běžecké sporty. V létě se nabízejí rybníky ke koupání, rybaření a lesy ke sběru lesních plodů např. borůvek nebo jedlých hub. V zimě zase zasněžené cesty lákají k lyžování a zamrzlé rybníky k bruslení.

Při návštěvě hradeckých lesů Vás čekají dobře upravené lesní cesty, značené turistické stezky, cyklistické trasy, cesty pro jezdecké koně a v neposlední řadě v zimním období   i cesty s udržovanou běžeckou stopou v délce 25 km. Při pocitu únavy můžete spočinout na udržovaných odpočívadlech s lavičkami a stolky.

Úcta k tomu, co roste, co je živé, vede také k úctě k lidem.