Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované dalšími subjekty

 1. STEZKA MRTVÉ DŘEVO

Naše společnost ve spolupráci s Výzkumnou stanicí pěstování lesa Opočno a finančního přispění grantu Z Islandu, Lichtenštejnska a Norska vybudovala pro své návštěvníky naučnou stezku, která se věnuje mrtvému dřevu.


2. Rozšíření lesní tělocvičny

Projekt rozšíření lesní tělocvičny byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky "Obec přátelská rodině 2019".


3. DEN S MYSLIVCI 2022

Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysliveckou tématiku.

Velké DÍKY patří našemu hlavnímu partnerovi státnímu podniku Lesy České republiky.
Děkujeme za podporu.

4. ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
 
Nadace ČEZ podpořila v grantovém řízení Oranžové hřiště náš záměr na rekonstrukci multifunkčního hřiště u Kempu Stříbrný rybník. Hřiště bude sloužit široké veřejnosti, bude vhodné i na profesionální zápasy. Děkujeme!
 

5. Elektrárny Opatovice
 
Zakoupení informačních tabulí do Kempu Stříbrný rybník a na turisticky zajímavá místa městských lesů Hradce Králové podpořila společnost Elektrárny Opatovice.
 
Děkujeme!

6. DEN S MYSLIVCI 2023

Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysliveckou tématiku.

Velké DÍKY patří našemu partnerovi státnímu podniku Lesy České republiky.
Děkujeme za podporu.