Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované dalšími subjekty

 1. STEZKA MRTVÉ DŘEVO

Naše společnost ve spolupráci s Výzkumnou stanicí pěstování lesa Opočno a finančního přispění grantu Z Islandu, Lichtenštejnska a Norska vybudovala pro své návštěvníky naučnou stezku, která se věnuje mrtvému dřevu.


2. Rozšíření lesní tělocvičny

Projekt rozšíření lesní tělocvičny byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky "Obec přátelská rodině 2019".


3. DEN S MYSLIVCI 2022

Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysliveckou tématiku.

Velké DÍKY patří našemu hlavnímu partnerovi státnímu podniku Lesy České republiky.
Děkujeme za podporu.

4. ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
 
Nadace ČEZ podpořila náš záměr na rekonstrukci multifunkčního hřiště u Kempu Stříbrný rybník. Hřiště bude sloužit široké veřejnosti, bude vhodné i na profesionální zápasy. Děkujeme!
 

5. Elektrárny Opatovice
 
Zakoupení informačních tabulí do Kempu Stříbrný rybník a na turisticky zajímavá místa městských lesů Hradce Králové podpořila společnost Elektrárny Opatovice.
 
Děkujeme!

6. DEN S MYSLIVCI 2023

Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysliveckou tématiku.

Velké DÍKY patří našemu partnerovi státnímu podniku Lesy České republiky.
Děkujeme za podporu.