Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované Královéhradeckým krajem

1. POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Během roku 2016 vznikl projekt Dřevěné poutače dle knihy pověstí (č. 16ZPD05-0016), který bylo možno realizovat díky dotačnímu fondu Královéhradeckého kraje a štědrému příspěvku společnosti Elektrárny Opatovice.


2. BROUKOVIŠTĚ A HMYZÍ HOTEL U PĚTI JEŽKŮ

Broukoviště a hmyzí hotel U Pěti ježků vznikly v roce 2016 díky dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Ze stejného fondu byly poskytnuty finance i na naučnou tabuli o životě a významu samotářského hmyzu.


3. REVITALIZACE RYBÍCH SÁDEK A TŮNĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE ROUDNIČKA A DATLÍK

Jedná se o revitalizace bývalé rybí sádky a přilehlé tůně u hájovny Datlík. Cílem prací je zpracování projektové dokumentace pro celkovou obnovu vymezeného území. Dojít má k odstranění stávajících zbytků rybích sádek včetně požeráku a z nich vytvoření malé vodní tůňky. Stávající tůň bude upravena, dojde k redukci rákosových porostů šířících se do vodní plochy a vytvoření mělkého litorálu. Projekt byz zpracován v roce 2018.

Spolufinancován dotacemi Královéhradeckého kraje, kód aktivitY 18ZPD04-0003.

 


4. REVITALIZACE RYBÍCH SÁDEK A TŮNĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE ROUDNIČKA A DATLÍK

Královéhradecký kraj poskytl finance na realizaci projektu revitalizace bývalých rybích sádek u rybníka Datlík. Místo bude přebudováno na tůň s cílem vytvořit biotop pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí.

Č. smlouvy: 21ZPD04-0002