Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované Královéhradeckým krajem

1. POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Během roku 2016 vznikl projekt Dřevěné poutače dle knihy pověstí (č. 16ZPD05-0016), který bylo možno realizovat díky dotačnímu fondu Královéhradeckého kraje a štědrému příspěvku společnosti Elektrárny Opatovice.


2. BROUKOVIŠTĚ A HMYZÍ HOTEL U PĚTI JEŽKŮ

Broukoviště a hmyzí hotel U Pěti ježků vznikly v roce 2016 díky dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Ze stejného fondu byly poskytnuty finance i na naučnou tabuli o životě a významu samotářského hmyzu.


3. REVITALIZACE RYBÍCH SÁDEK A TŮNĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE ROUDNIČKA A DATLÍK

Jedná se o revitalizace bývalé rybí sádky a přilehlé tůně u hájovny Datlík. Cílem prací je zpracování projektové dokumentace pro celkovou obnovu vymezeného území. Dojít má k odstranění stávajících zbytků rybích sádek včetně požeráku a z nich vytvoření malé vodní tůňky. Stávající tůň bude upravena, dojde k redukci rákosových porostů šířících se do vodní plochy a vytvoření mělkého litorálu. Projekt byz zpracován v roce 2018.

Spolufinancován dotacemi Královéhradeckého kraje, kód aktivitY 18ZPD04-0003.


4. REVITALIZACE RYBÍCH SÁDEK A TŮNĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE ROUDNIČKA A DATLÍK

Královéhradecký kraj poskytl finance na realizaci projektu revitalizace bývalých rybích sádek u rybníka Datlík. Místo bude přebudováno na tůň s cílem vytvořit biotop pro rostliny a živočichy vázané na vodní prostředí.

Č. smlouvy: 21ZPD04-0002


5. DEN S MYSLIVCI 2021

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 70 000 Kč na projekt pořádání akce Den s myslivci 2021 s cílem podpořit vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody a krajiny.

Č. smlouvy: 21RGI02-0233


6. DEN S MYSLIVCI 2022

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 70 000 Kč na projekt pořádání akce Den s myslivci 2022 s cílem podpořit vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody a krajiny.

Č. smlouvy: 22ZPD07-0003


7. Lesní pedagogika MLHK 2022-2023

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 62 000 Kč na podporu vzdělávání mládeže formou lesní pedagogiky z projektu Podpora projektů z oblasti EVVO.

Č. smlouvy: 227PDU1-0024


8. Den s mysivci 2023

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 110 000 Kč na projekt pořádání akce Den s myslivci 2023 s cílem podpořit vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody a krajiny.

Č. smlouvy: 23RGI02-0034


9. Rozšíření služeb v Kempu Stříbrný rybník

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 248 000 Kč. Z prostředků je spolufinancováno vybudování karavanových stání pro obytná vozidla a vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury pro jízdní kola a e-kola.

Č. smlouvy: 23CRGU3-0015


10. Rekonstrukce víceúčelového hřiště u Kempu Stříbrný rybník

Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 90 000 Kč. Z prostředků je spolufinancována rekonstrukce hřiště určeného pro veřejnost, zájmové kroužky i sportovní utkání.

Č. smlouvy: 24RGI02-0055