Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované statutárním městem Hradec Králové

1. STEZKA SILUET

Projekt Stezka siluet byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.


 

2. HMYZÍ HOTEL U RYBNÍKA VÝSKYT

Projekt podporující přítomnost samotářského hmyzu v krajině finančně podpořilo město Hradec Králové z rozpočtu na péči o životní prostředí města a ekologické projekty.

 


 

3. PŘÍSPĚVEK NA PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ V OBDOBÍ NÍZKÉ POTRAVNÍ NABÍDKY 2018

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu přispělo na úhradu nákladů za semena slunečnice, které používáme na přikrmování ptáků v období s nízkou potravní nabídkou.

Žádost o dotaci čj. MMHK/203452/2017. Číslo mlouvy: 2018/0448.

 


 

4. PŘÍSPĚVEK NA PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ V OBDOBÍ NÍZKÉ POTRAVNÍ NABÍDKY 2019

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu na péči o životní prostředí města a ekologické projekty na rok 2019 přispělo na úhradu nákladů za semena slunečnice, které používáme na přikrmování ptáků v období s nízkou potravní nabídkou a to částkou 10 000 Kč. Děkujeme.

Číslo mlouvy: 2019/0519.

 


 

5. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Rozšíření potravní nabídky pro lesní faunu"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu na péči o životní prostředí města a ekologické projekty na rok 2019 přispělo na úhradu nákladů za výsadbu ovocných dřevin, které rozšíří potravní nabídku pro lesní faunu (zvěř) a to částkou 25 000 Kč. Děkujeme.

Číslo smlouvy: 2019/0515.

 


 

 6. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Turistická sezóna 2020 v Kempu Stříbrný rybník"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu II. kolo - 20DCR02 přispělo na zkvalitnění naší první sezóny v Kempu Stříbrný rybník a to na výrobu roll-upu a platy sezónních pracovníků částkou 33 000 Kč. Děkujeme.

Č. smlouvy 2020/1618.

 


 

 7. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Podpora turistiky v městských lesích Hradec Králové 2021"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu I. kolo - 21DCR01 přispělo na aktualizaci a tisk turistické mapy městských lesů a na propagaci Hradecké kapra jako regionálního produktu Hradecko částkou 20 000 Kč. Děkujeme.

Č. smlouvy 2021/0215.

 


 

 8. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Zkvalitnění sezóny v Kempu Stříbrný rybník 2021"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu I. kolo - 21DCR01 přispělo na zkvalitnění sezóny v Kempu Stříbrný rybník a to na propagaci, reklamu, jazykové mutace webu kempu a platy sezónních pracovníků částkou 100 000 Kč. Děkujeme.

Č. smlouvy 2021/0120.

 


 

9. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Zatraktivnění Kempu Stříbrný rybník pro rodiny s dětmi"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu přispělo na zatraktivnění Kempu Stříbrný rybník pro rodiny s dětmi a to příspěvkem na vytvoření pracovního sešitu pro děti ke stezce Po stopách přírody částkou 30 000 Kč. Děkujeme.

Č. smlouvy 2022/0575.

 


 10. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Propagace rekreační oblasti Městské lesy Hradec Králové - Kemp Stříbrný rybník"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu přispělo na zatraktivnění významné rekreační oblasti, která zahrnuje naše hradecké lesa a k nim náležející Kemp Stříbrný rybník  částkou 40 000 Kč. Děkujeme.

Č. smlouvy 2023/0299.

 


 11. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "České zlato na Stříbrňáku"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu v rámci programu Rozvoj cestovního ruchu přispělo na první ročník naší akce České zlato na Stříbrňáku. Děkujeme.

 

 


12. PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT "Rekonstrukce víceúčelového hřiště u Kempu Stříbrný rybník - Oranžové hřiště"

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu přispělo na rekonstrukci hřiště u Kempu Stříbrný rybník. Hřiště má nový moderní povrch a vybavení, díky kterému je možné zahrát si basketbal, volejbal, tenis, nohejbal aj. a díky mobilním mantinelům i florbal. Děkujeme.

č. smlouvy: 2023/1532