Městské lesy Hradec Králové

Zadávaci dokumentace Rytířské hradiště

Doplnění rozpočtu

Vzhledem k nesrovnalostem, které vznikly v ZD na realizaci Rytířského Hradiště – doplnění podrobného výkazu výměr, Vám sdělujeme, že termín pro podání nabídek je změněn z 10.6.2013 do 14:00 hod. na 17.6.2013 do 12:00 hodin a otevírání obálek proběhne ihned tj. až 17.6 ve 12:10 hodin.

Smlouva o dílo