Městské lesy Hradec Králové

Zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce prodejny ryb

Upřesnění Zadávací dokumentace bodu 4.1 Základní kvalifikační předpoklady:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů u bodů a) až e) lze doložit čestným prohlášením.