Městské lesy Hradec Králové

Vývoj počasí

Data jsou získávána z meteorologické stanice umístěné v srdci městských lesů v rámci projektu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Teplota

Srážky