Městské lesy Hradec Králové

Připravujeme

V roce 2018 pro Vás připravujeme:

 • Opravu palisád Rytířského hradiště
 • Informační tabuli k introdukovaným dřevinám
 • Novou informační tabuli k rybníčku Kříž
 • V našich lesích vznikne nové lanové centrum u Zděné boudy
 • Novinky na skladu palivového dříví
 • Revize turistické mapky
 • Nové informační tabule k přírodním památkám

 

Dále plánujeme:

 • Lesní minigolf
 • Retenční nádrž Káťa mezi rybníky Cesta mylivců a Biřička
 • Zázemí pro lesní pedagogiku na střelnici u Zděné boudy
 • Farmový chov jelena evropského
 • Umístit online kamery k oborám se zvěří
 • Rekonstrukci hájovny Černá stráň (U Dvou šraňků)
 • Oprava hájovny Poděbradská