Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Flétnový koncert na Mazurkách

Flétnový koncert na Mazurkách

Před Mazurovou chalupou proběhl již tradiční flétnový koncert ZŠ Býšť.
 
Dětem se koncert velmi vydařil a my pevně věříme, že se příští, již 5. ročník, bude konat zase v srdci PR Mazurovy chalupy.

23. 6. 2017 | Přečíst celé

Ohlédnutí za Cyklo-exkurzí v našich lesích

Ohlédnutí za Cyklo-exkurzí v našich lesích

Východočeská pobočka STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život) v našich lesích v úterý 13. června uspořádala Cyklistickou přírodovědnou exkurzi.

Odbornou stránku zajišťovala botanička, entomolog a ornitolog, se kterými účastníci navštívili PP Černá stráň a Sítovka, PR Mazurovy chalupy, bývalou leteckou střelnici a okolí rybníka Výskyt.

22. 6. 2017 | Přečíst celé

MZe a SVOL podporují lesní pedagogiku v městských lesích

MZe a SVOL podporují lesní pedagogiku v městských lesích

Naše společnost se i v letošním roce zapojila do projektu Poznávej les všemi smysly IV., a to prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

11. 6. 2017 | Přečíst celé