Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Nabídka čerstvých ryb na sádkách!

Nabídka čerstvých ryb na sádkách!

Přijďte si zítra k na sádky k rybníku Datlík pro čerstvého kapra nebo pstruha! Prodejní doba je každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.

Více informací v sekci ýkup a prodej zvěřiny a ryb.

22. 3. 2017 | Přečíst celé

Selátka v obůrce divočáků prolézají skrz plot.

Selátka v obůrce divočáků prolézají skrz plot.

Pokud uvidíte prasátko za plotem, nesnažte se ho chytit nebo nahnat zpět. Vrátí se samo.

 

 

21. 3. 2017 | Přečíst celé

Selátka v obůrce divočáků prolézají skrz plot.

Selátka v obůrce divočáků prolézají skrz plot.

Pokud uvidíte prasátko za plotem, nesnažte se ho chytit nebo nahnat zpět. Vrátí se samo.

 

 

21. 3. 2017 | Přečíst celé