Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Výlovy v roce 2016

Výlovy v roce 2016

Přijďte se podívat na výlovy našich rybníků v roce 2016 a třeba si i zakoupit právě vylovenou rybu!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

19. 10. 2016 | Přečíst celé

Pátý ročník Dne lesní techniky je za námi!

Pátý ročník Dne lesní techniky je za námi!

Již tradiční akce v městských lesích se letos velmi vydařila. Počasí nám přálo a příznivců lesa, techniky, dobrého pití a zábavy se sešly doslova tisíce. Podívejte se, co všechno bylo v lese k vidění ...

18. 10. 2016 | Přečíst celé

Co nového v našich obůrkách?

Co nového v našich obůrkách?

Jeleni sika si pomalu zvykají na nový domov, ale zahlédnout je není nic snadného!

Zato u daňků a muflonů vládne pohoda. Oba daňci se letos mohou pochlubit nádherným parožím.

U divočáků nic nového není, přesto se za nimi zajděte podívat. Selátka se doma už dlouho neohřejí. Průběžně nacházejí nové domovy a poslední by mělo oboru opustit na konci října.

4. 10. 2016 | Přečíst celé