Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Natočili o nás: Daňci a divočáci jsou lákadlem městských lesů

Natočili o nás: Daňci a divočáci jsou lákadlem městských lesů

Desítky malých i velkých návštěvníků zavítají denně k oborám v hradeckých městských lesích, kde jsou k vidění divoká prasata, daňci nebo třeba muflon. Nádherná podívaná v hradeckých lesích je ještě atraktivnější, protože tady na vlastní oči můžete sledovat i jejich mláďata

27. 7. 2016 | Přečíst celé

Do městských lesů za poznáním!

Do městských lesů za poznáním!

Přemýšlíte, kde jste v městských lesích ještě nebyli? A co třeba v přírodních památkách Sítovka a Černá stráň? Naleznete je kousek od sebe jižně od obor se zvěří.

23. 7. 2016 | Přečíst celé

Daňkům se narodila další dvě mláďata

Daňkům se narodila další dvě mláďata

Panu Lenhartovi se povedl úžasný "úlovek" - podívejte se na exkluzivní fotografie čerstvě narozených černých daňčat z naší obůrky. 
Daňčata narozena 4. 7. a 7. 7. 2016

9. 7. 2016 | Přečíst celé