Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Výlov rybníka Výskyt 23.11.2019

Výlov rybníka Výskyt 23.11.2019

Zveme Vás na sobotní výlov rybníka Výskyt dne 23. 11. 2019. Přijďte se podívat na průběh výlovu, seznámit se s rybářským řemeslem a koupit si čerstvou rybu, právě vytaženou z vody.

16. 10. 2019 | Přečíst celé

Den lesní techniky a Festival dřeva již tuto sobotu 12. 10. 2019!

Den lesní techniky a Festival dřeva již tuto sobotu 12. 10. 2019!

Předpověď počasí slibuje sluníčko a 20 °C. Přijďte strávit příjemný podzimní den do městských lesů.
Těšíme se na Vás.

8. 10. 2019 | Přečíst celé

Den lesní techniky - autobusy a parkování

Den lesní techniky - autobusy a parkování

2. 10. 2019 | Přečíst celé