Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Jeleni sika Dybowského již ve větším

Jeleni sika Dybowského již ve větším

Obůrka byla zvětšena tak, aby měla zvěř stálý přístup k vodě z rybníčku Na Olšině. Altánek s krytým ohništěm samozřejmně zůstává vně ohrady.

10. 12. 2019 | Přečíst celé

I les má svého majitele, chovejte se podle toho!

I les má svého majitele, chovejte se podle toho!

Neznámý vandal poškodil stromy v našich lesích poblíž Bělečka. Zřejmě tam pořádal závody bez našeho vědomí a souhlasu. Při té příležitosti osekal, vyřezal a jinak poničil stromy podél trasy, která navíc vedla mimo lesní cesty, což lesní zákon jasně zakazuje.

29. 11. 2019 | Přečíst celé

Předvánoční prodeje stromků a ryb 2019

Předvánoční prodeje stromků a ryb 2019

I v letošním roce Vám nabízíme možnost zakoupit si vánoční stromky z prořezávek i plantáží vypěstované v našich hradeckých lesích.

Na Vašem stole na Štědrý den nesmí chybět Hradecký kapr - podpořte tradiční české Vánoce a kupte si tradiční rybu z místních rybníků.

19. 11. 2019 | Přečíst celé