Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Mladí muzikanti pomáhají hradeckým městských lesům

Mladí muzikanti pomáhají hradeckým městských lesům

Police Symphony Orchestra tvoří 65 mladých muzikantů a dalších 15 členů podpůrného týmu. Od svého založení v roce 2010 koncertovali po celém světě a podpořili mnoho dobročinných projektů. Letos se vydávají na cestu po českých městech a podporují lokální projekty. V Hradci Králové se zastaví 28. 6. a podpoří náš projekt sázení ovocných dřevin pro zlepšení a zpestření jídelníčku lesní zvěře.

13. 6. 2019 | Přečíst celé

Bojujeme s lýkožroutem smrkovým - začali jsme pěstovat speciální odolný "smrk růžový" ... NEBO JE TO JINAK?

Bojujeme s lýkožroutem smrkovým - začali jsme pěstovat speciální odolný "smrk růžový" ... NEBO JE TO JINAK?

Růžovou barvu skládkám dřeva dává insekticid, který hubí kůrovce a tím pomáhá zastavit šíření těchto škůdců. Insekticid se aplikuje postřikem na napadené ležící dřevo. Hubí všechna vývojová stadia brouků. Navíc díky nízké rozpustnosti ve vodě zabraňuje kontaminaci půdy.

13. 6. 2019 | Přečíst celé

Nezapomeňte na naši fotosoutěž!

Nezapomeňte na naši fotosoutěž!

Zasílejte fotky stromů z městských lesů a vyhrajte kalendář a další dárky od naší společnosti.

11. 6. 2019 | Přečíst celé