Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Napsali o nás: Článek z časopisu Zemědělec v regionu

Napsali o nás: Článek z časopisu Zemědělec v regionu

V článku naleznete tipy na výlety, informace o našich lesích nebo o sociologickém šetření, které nám poskytlo mnoho zajímavých a překvapivých zjištění.

16. 3. 2018 | Přečíst celé

Mrazy pomáhají zpevnit lesní cesty

Mrazy pomáhají zpevnit lesní cesty

Právě probíhající holomrazy (bez sněhové přikrývky) nejsou sice pro přírodu právě příznivé, lesníci ale mají z nízkých teplot radost. Mráz zpevňuje lesní cesty, po kterých se pohybují v souvislosti se zimními težbami těžké stroje - traktory, harvestory, vyvážecí soupravy i nákladná automobily se dřevem.

Díky nízkým teplotám nedochází k poškození cest (vyjetí kolejí) a snižují se i škody v lesních porostech, kde probíhá těžba. Na některá vlhčí místa se stroje dostanou jen díky "zpevnění mrazem".

28. 2. 2018 | Přečíst celé

Zajímavosti z okolí Městských lesů: Divocí koně Na Plachtě

Zajímavosti z okolí Městských lesů: Divocí koně Na Plachtě

Děkujeme panu Horákovi za krásné video.

13. 2. 2018 | Přečíst celé