Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Prodej vánočních stromků u hájovny Zelený sloupek na Novém Hradci začal

Prodej vánočních stromků u hájovny Zelený sloupek na Novém Hradci začal

Provozní doba: po - pá od 8.00 do 16.30 hodin, sobota od 8.00 do 12.00 hodin.
Hájovna: https://mapy.cz/s/3fMWg

Nabízíme smrky ztepilé a borovice lesní z prořezávek a smrky pichlavé (stříbrné), borovice černé a jedle bělokoré z plantáží.

Těšíme se na Vás!

5. 12. 2018 | Přečíst celé

Foťte stromy do našeho kalendáře!

Foťte stromy do našeho kalendáře!

Naše společnost vypisuje další fotosoutěž pro veřejnost, tentokrát na téma Stromy městských lesů. Z vybraných fotografií vznikne nástěnný kalendář pro rok 2020.

4. 12. 2018 | Přečíst celé

Kalendář Městských lesů 2019

Kalendář Městských lesů 2019

Představujeme Vám kalendář Ptactvo městských lesů 2019, který je vytvořen z Vašich fotografií.

Všem fotografům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme!
Pokud se Vám kalendář líbí a rádi fotíte, můžete nám zasílat snímky stromů do kalendáře pro rok 2020. Podrobnosti brzy naleznete na našem webu nebo Facebooku.

Těšíme se na Vaše snímky.

4. 12. 2018 | Přečíst celé