Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Laň a kolouch jelena siky Dybowského v naší oboře!

Laň a kolouch jelena siky Dybowského v naší oboře!

Před pár minutami jsme do nové obory u rybníčka Na Olšině přivezli první obyvatele - laň a koloucha jelena siky Dybowského.

Brzy k nim přibude i jelen, datum stěhování však prozatím není jasné.

21. 9. 2016 | Přečíst celé

Úklid okolí rybníka Biřička

Úklid okolí rybníka Biřička

Mezinárodní organizace Nová akropolis Vás zve na akci v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Přijďte se středu 28. 9. 2016 pomoci s úklidem okolí rybníka Biřička.
Více informací v pozvánce.

21. 9. 2016 | Přečíst celé

Sekání trávy v městských lesích

Sekání trávy v městských lesích

Naše společnost pro své návštěvníky vytvořila kvalitní rekreační zázemí. Postavením altánu, vyrobením lavičky, zbudováním ohniště, odpadkového koše nebo informačního panelu ovšem naše práce nekončí. Důležitá je pravidelná kontrola a údržba. Ročně vynakládáme na tyto práce nemalé úsilí a finanční prostředky.

20. 9. 2016 | Přečíst celé