Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Seznamte se s Pepinou

Seznamte se s Pepinou

Video o Pepině, Bobovi selatech a prasetech divokých obecně.

28. 2. 2020 | Přečíst celé

Za nepotřebné vice nakoupíme nové stromky

Za nepotřebné vice nakoupíme nové stromky

Zapojili jsme se do zajímavého a užítečného projektu s cílem snížit množství odpadu. Za darované a znovu prodané věci nakoupíme stromky do hradeckých lesů.

27. 2. 2020 | Přečíst celé

Selátek narozených 19. 2. 2020 je celkem 9

Selátek narozených 19. 2. 2020 je celkem 9

Malí čuníci jsou aktivní a hraví i v dnešním sychravém počasí ...

24. 2. 2020 | Přečíst celé