Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Výsledky fotografické soutěže Stromy Městských lesů 2020!

Výsledky fotografické soutěže Stromy Městských lesů 2020!

Naší soutěže se v letošním roce zúčastnilo 44 autorů s celkem 219 fotografiemi. Protože v letošním roce tvoří každou stranu kalendáře tři fotografie, bylo vybráno 36 nejlepších snímků od 19 autorů. Našimi výherci jsou:

11. 11. 2019 | Přečíst celé

Ohlédnutí za výlovem rybníka Datlík

Ohlédnutí za výlovem rybníka Datlík

Za krásné fotografie děkujeme panu Janu Švorcovi!

7. 11. 2019 | Přečíst celé

Ztracený medvěd u Mazurovy chalupy

Ztracený medvěd u Mazurovy chalupy

Jeden exemplář tohoto ohroženého druhu se pohyboval v blízkosti Mazurovy chalupy. Protože byl evidentně osamocen a dezorientován, byl našimi pracovníky odchycen a převezen na ředitelství, kde čeká na svého majitele.

Zvíře je v pořádku, utrpělo pouze malou tržnou ránu na pravé přední tlapě.

22. 10. 2019 | Přečíst celé