Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Čerstvé ryby na Datlíku

Čerstvé ryby na Datlíku

Krásné počasí láká ke grilování. Přijďte si pro čerstvého pstruha, ale třeba i kapra nebo štiku na sádky Datlík.

Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin!

20. 4. 2018 | Přečíst celé

Změna prodejní doby na skladu palivového dříví v období státních svátků

Změna prodejní doby na skladu palivového dříví v období státních svátků

Ve státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2018 neprobíhá prodej na skladě palivového dříví.
Výjimečně bude sklad otevřen ve středu 9. 5. 2018 do 14.00 do 18.00.

 

20. 4. 2018 | Přečíst celé

Ropuchy mají období pářen

Ropuchy mají období pářen

Ropucha obecná je převážně noční tvor, který tráví většinu života na souši. Ve vodě je pouze na jaře v době páření a kladení vajíček. Kvůli rozmnožování ropuchy migrují na místa, kde se narodily.

17. 4. 2018 | Přečíst celé