Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Výlov Datlíka 31. 10. 2020

Podzim je tradičně spojen s výlovy rybníků. Ryby z našich rybníků putují do sádek, aby byly připraveny na vánoční prodeje.

16. 10. 2020 | Přečíst celé

Akční nabídka - palivové dříví, bříza

Využijte naši akční nabídku na palivové dříví - bříza - za 805 Kč za metr krychlový. Palivo je v celých kmenech v různých délkách.

29. 9. 2020 | Přečíst celé

Na Smiřické hrázi dnes začla další etapa bezpečnostních a zdravotních ořezů dubů

Myslíme na Vaši bezpečnost i životní prostředí.

Až 250 letým dubům stojících podél asfaltové cesty na Smiřické hrázi je věnována příkladná péče. Jsou totiž biotopem mnoha živočichů, některých dokonce zvláště chráněných. Svůj domov zde našly některé druhy netopýrů, zlatohlávci skvostní i zdobenci zelenaví.

14. 9. 2020 | Přečíst celé

Akce v lesích

31.10.
2020

Výlov rybníka Datlík

Podzim je tradičně spojen s výlovy rybníků. Ryby z našich rybníků putují do sádek, aby byly připraveny na vánoční prodeje.
 
Prvním loveným rybníkem bude Datlík a to 31. 10. 2020 od 8.00 hodin. V souladu s platnými hygienickými nařízeními nebude při výlovu žádné občerstvení ani jiný doprovodný program, bude ale možné zakoupit si čerstvě vylovené ryby. Na sádkách Datlík začne prodej okolo 9.00 hodin.
 
Prosíme, abyste při nakupování dbali na bezpečnost svou i ostatních a striktně dodržovali všechna hygienická nařízení a pokyny našich pracovníků. Děkujeme.

 

14.11.
2020

Výlov rybníka Výskyt

Další akce