Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Právě v lesích kvete vřes obecný – zkuste si uvařit pivo!

Právě v lesích kvete vřes obecný – zkuste si uvařit pivo!

29. 8. 2016 | Přečíst celé

Co chystáme nového?

Co chystáme nového?

Rybníček Na Olšině mnoho návštěvníků našich lesů nezná, i když se nachází pár metrů od lesní cesty Hradečnice v blízkosti obůrek se zvěří.

21. 8. 2016 | Přečíst celé

U Pytláka je vždy něco dobrého na zub

U Pytláka je vždy něco dobrého na zub

Při návštěvě našich lesů se nezapomeňte zastavit v občerstvení U Pytláka na rybí speciality.

https://www.youtube.com/watch?v=ikeS-FmS9_Y&feature=youtu.be

4. 8. 2016 | Přečíst celé