Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce 2021
Organizátor Stav
13.2. Valentýnský běh Sportvisio povolená
20. - 21. 2. Gladiátor race "Lanškroun" Sportvisio povolená

19. - 23. 3
26. - 28. 3.

Jarní pohár OK 99 povolená

27. 3. 2021

Gladiátor race Sportvisio povolená
28.3. Křížová desítka Sportvisio povolená
10.4. Nova Cup HK Sportuj po česku rezervace
1.5. Nova Cup HK Sportuj po česku rezervace
30.5. Decathlon Cyklomaraton Event Media povolená
15.4. Marokánka KHUN-BOHEMIA povolená
9.5. Hradecký koloběh Sportvisio povolená
15.5. Noční koloběžkování Topsports rezervace
18.6. Dětský triatlon, Triatlon pro každého Topsports rezervace
20.6. Hradecký kros TJ LIGA 100 povolená
2. - 8. 8. Sahara race Sportuj po česku rezervace
3.10. Hradecký půlmaraton a maraton Sportvisio povolená
16. 10. Noca Cup HK Sportuj po česku rezervace
       

 

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

 

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je spoplatněno dle platného ceníku.

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Anety Bůžkové, lesni.pedagog@vslesy.cz.