Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce Organizátor Stav
13.1. Dračí setba, bitva na Rytířském hradišti Dětský kroužek historického šermu Tesák, Všestary povolená
13.1. Winter 2018 Hradecký Spinning Klub povolená
4.3. Brutus Kros OK 99 povolená
23.3. Jarní pohár OK 99 HK povolená
31.3. Křížová desítka o.s. SportVisio povolená
1.4. Gladiator Race o.s. SportVisio povolená
7.4. Motivační vycházka Asociace turistických odd. mládeže ČR povolená
       
14.4. NOVA CUP 2018 Filip Švestka povolená
17.4. RMHP HSK cycling team povolená
21.4. Krajské kolo turistického závodu TOM Nezmaři povolená
22.4. Báječný Modroběh Kronika povolená
28.4. Závody v radiovém OB ROB Pardubice z.s. povolená
1.5. RMHP HSK cycling team povolená
4.5. Závod OČMU VOŠZ a SZŠ HK povolená
12.5. Noční koloběžkování Ing. Lukáš Netík povolená
12.5. Kola v přírodě KHKASPV povolená
15.5. RMHP HSK cycling team povolená
19.5. Pohádková cesta Rodiče v akci povolená
23.5. Liga hradeckých škol v OB OK Slavia povolená
26.5. Hradecký koloběh o.s. SportVisio povolená
26.5. Putování za sluníčkem ZŠ Milady Horákové povolená
27.5. Putování za perníkovou chaloupkou Ing. R. Ryglová povolená
29.5. RMHP HSK cycling team povolená
2.6. Dětský den Tesáci Dětský kroužek historického šermu Tesák, Všestary povolená
3.6. Cyklomaraton HK Event Media povolená
3.6. Cesta pohádkovým lesem KMC Sedmikráska povolená
9.6. Běh Paměť národa Tomáš Heller povolená
10.6. Běžecký závod ZUŠ Habrmanova povolená
11.6. Cyklistický závod Mateřská škola, Speciální základní škola HK povolená
12.6. RMHP HSK cycling team povolená
13.6. Čarodějnice na Biřičce TJ Sokol povolená
15.6. Dětský triatlon Ing. Lukáš Netík povolená
16.6. Svatba Šanovec Beneš povolená
22.6. Flétnový koncert   povolená
24.6. Hradecký kros TJ Liga 100 HK povolená
26.6. RMHP HSK cycling team povolená
10.7. RMHP HSK cycling team povolená
14.7. Svatba Mazurovy chalupy Fialová povolená
27. - 28. 7. Sahara Race Bartyzal povolená
29.7. Hradecký terénní triatlon Ing. Lukáš Netík povolená
31.7. RMHP HSK cycling team povolená
21.8. RMHP HSK cycling team povolená
30.8. Dětský den V. Chytil povolená
4.9. RMHP HSK cycling team povolená
8.9. Skautský dětský den Junák - Český skaut povolená
8.9. Teambuilding Louda Auto a.s. Louda Auto a.s. povolená
8.9. Canicross Okolohradce D. Erbs povolená
8.9. Hradecká sova M. Pozdílek povolená
15.9. Pohádkový les Ulrichová povolená
19.9. Liga HK OB OK Slavia HK povolená
25.9. Seniorské hry Sport pro všechny, z.s. povolená
27.9. Počítej v pohybu ZŠ HK povolená
6.10. Okolo Hradce KČT povolená
7.10.  Hradecký půlmaraton a maraton o.s. SportVisio povolená
13.10.  Pirátský guláš TOM povolená
14.10. V lese pro dobrou věc Nunvář povolená
17.-18.10. Hradecký MID Merhaut povolená
25.11. Klokan kros Jedlička povolená

 

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

 

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je spoplatněno dle platného ceníku.

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Anety Bůžkové, lesni.pedagog@vslesy.cz.