Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce Organizátor Stav
11.1. Dračí setba  Richter povolená
25.1. Hradecký Winter Race  Krombolec povolená
9.2. 5. kolo ZHL Šabatka povolená
29.2. Přebor ÚK v ROB Klíž povolená
7. 3. Noční bojovka Rajdl povolená
22.3. Křížová desítka Stříteská povolená
       
20.-22.3. Jarní pohár Balcar povolená
21.3. Les plný zvířátek Asociace turist. oddílů povolená
14.4. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
11.4. Nova Cup BBS Pro povolená
18.4.  Hradecký koloběh  Stříteská rezervace
28.4. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
12.5. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
22.5. Běh pro paměť národa Heller povolená
24.5. Hledáme perníkovou chaloupku Ryglová povolená
26.5. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
31.5. Decathlon Cyklomaraton HK Event Media povolená
9.6. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
21.6. Hradecký kros Brych povolená
23.6. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
7.7. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
28.7. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
18.8. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
1.9. RM Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
4.10.  Hradecký půlmaraton a maraton  Stříteská rezervace
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

 

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je spoplatněno dle platného ceníku.

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Anety Bůžkové, lesni.pedagog@vslesy.cz.