Městské lesy Hradec Králové

Jelen milu

Jeleni milu jsou zvelmi zajímavým druhem. Samci se pyšní parožím se dvěma lodyhami, které mohou mít až dvakrát do roka. Jedinečná je i jejich historie. Ve své čínské domovině byli vyhubeni před cca 1800 lety a přežívali jen v císařské oboře. I tato populace ale vymřela na přelomu 19. a 20. století a jako druh se zachovali jen v zoologických zahradách a soukromých chovech v Evropě. Dnes se do Číny opět vrací...

Jeleni milu obývají obůrku s jeleny lesními. Obora se nachází na samém kraji městských lesů u obce Hoděšovice.

Prozatím jsou zvířata plachá a je velmi obtížné je spatřit. Naši noví obyvatelé si na návštěvníky musí teprve zvyknout.

Kde nás najdete?
 

Jelen milu (Elaphurus davidianus) je charakteristický svým specifickým větvením paroží a celkovým vzhledem, kvůli kterému se mu říká „ani jeden ze čtyř.“ Ve volné přírodě vyhynul před cca 1800 lety, dnes se vrací díky záchranným programům.

Jelen milu není jako ostatní jeleni. Jeho dlouhý štíhlý krk se podobá velbloudímu, nohy má kravské, ocas je zakončen střapcem jako u osla a paroží má jelení. Má velmi rád vodu a dobře plave. Paroží se větví na dvou lodyhách a u některých samců dorůstá i dvakrát ročně.

Zajímavosti z historie

Původním domovem jelena milu byly mokřady a rákosiny Číny. Kvůli lovu a rozšiřování rýžových polí byl ale v přírodě vyhuben již kolem roku 200 n. l. Staletí přežíval jen v císařské oboře u Pekingu. Tam ho v 19. století pozoroval francouzský misionář a přírodozpytec Armand David.

Když Evropa „objevila“ tento nový druh, začal se jelen šířit do zoologických zahrad Starého kontinentu. Díky tomu zůstal druh zachován, protože čínská populace byla vyhubena během povodní a válečného konfliktu na přelomu 19. a 20. století. 

Populace byla zachráněna díky anglickému hraběti Bedfordovi, kterému se povedlo získat 18 kusů jelena milu, a ve svém parku ve Woburnu je úspěšně rozmnožoval. Ke konci 20. století se tak tento zajímavý druh mohl začít šířit do dalších chovů a nakonec i do své „rodné“ Číny.

Současnost

V současné době jeleni milu obývají především zoologické zahrady a soukromé chovy po celém světě. V Číně je navracen i do volné přírody. Záchrana populace ale není snadná. Všichni jsou potomci oněch jedinců shromážděných v Anglii. Jejich genetická informace není dostatečně pestrá a tím je náchylná k šíření různých druhů genetických onemocnění.

 

Provozní řád farmového chovu

Nebezpečná zvěř! Nestrkat ruce dovnitř ohrady.

Vstup do ohrady je přísně zakázán.

Pro sledování zvěře používejte vyhrazených pozorovatelen.

Psi pohybující se s majitelem podél ohrady a na pozorovatelnách musí být vedeni na vodítku.

V okolí ohrady se chovejte tiše - nerušte zvěř.

 

Jeleny lze krmit:

žaludy a kaštany