Městské lesy Hradec Králové

Ukládání zeminy

Naše společnost umožňuje v rámci rekultivace těžebny Marokánka soukromým osobám i obchodním společnostem ukládání zeminy vhodné k rekultivaci těžebny.

Zemina musí splňovat přísná kvalitativní kritéria. Přijímáme pouze vytříděné odpady zbavené příměsí, zařazené pod katalogová čísla:

  • 20 02 02 Zemina a kameny;
  • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Tedy zeminu vzniklou po terénních úpravách, zakládání staveb, finální úpravou staveb, zahrad, parků atd.

Zemina poslouží k modelaci terénu tak, aby do okolní krajiny vhodně zapadl a vypadal co nejpřirozeněji, tj. přesuny hmot, svahování, úpravy terénu apod. Dobře navržené a provedené sanační práce jsou nezbytné k vytvoření správných půdních podmínek pro následnou biologickou rekultivaci.

Marokánka byla po těžbě rekultivována. Vzniklo jezero, plochy pro samovolnou sukcesi i zalesněné plochy, kde bude smýšený porost jehličnanů a listnáčů.

Přílohy:

 

Nezbytnou přílohou Potvrzení je výsledek analýzy vzorku zeminy ukládané do lomu Marokánka II v rozsahu tabulky č. 5.1, 5.2 a 5.3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. a základní popis odpadu podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

 
Kontakt:
Ing. Radek Jůza, Ph.D.
mobil: 605 267 895
e-mail: juza@vslesy.cz

.