Městské lesy Hradec Králové

Ukládání zeminy

Naše společnost umožňuje v rámci rekultivace těžebny Marokánka soukromým osobám i obchodním společnostem ukládání zeminy vhodné k rekultivaci těžebny.

Zemina musí splňovat přísná kvalitativní kritéria. Přijímáme pouze vytříděné odpady zbavené příměsí, zařazené pod katalogová čísla:

  • 20 02 02 Zemina a kameny;
  • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Tedy zeminu vzniklou po terénních úpravách, zakládání staveb, finální úpravou staveb, zahrad, parků atd.

Zemina poslouží k modelaci terénu tak, aby do okolní krajiny vhodně zapadl a vypadal co nejpřirozeněji, tj. přesuny hmot, svahování, úpravy terénu apod. Dobře navržené a provedené sanační práce jsou nezbytné k vytvoření správných půdních podmínek pro následnou biologickou rekultivaci.

Marokánka se po těžbě průběžně rekultivuje. Výsledné zastoupení lesnické rekultivace je plánováno za 70% plochy, 12% bude tvořit vodní plocha vč. litoriálního pásma, 15% písečná pláž. Malá část plochy, sloužící jako příjezdové cesty, bude tomuto účelu ponechána.

Přílohy:

Nezbytnou přílohou Potvrzení je výsledek analýzy vzorku zeminy ukládané do lomu Marokánka v rozsahu tabulky č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a základní popis odpadu dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.

 
Kontakt:
Ing. Radek Jůza, Ph.D.
mobil: 605 267 895
e-mail: juza@vslesy.cz

.