Městské lesy Hradec Králové

Zjištění cen v místě obvyklých na akci "Projektová dokumentace – oprava hájovny Černá stráň"