Městské lesy Hradec Králové

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa, a na bezprostředním kontaktu s přírodou.

Každý jednotlivec si vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením rozšiřuje vědomosti nabyté ve škole, získává nové znalosti, dovednosti a postoje. Tyto aktivity zprostředkuje lesní pedagog - lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Zvyšující se nároky veřejnosti na les a jeho užívání vedou k potřebě komunikace s veřejností. Zájmem společnosti je přiblížit lidem prostředí lesa se všemi jeho funkcemi, prohloubit u nich zájem o les a o dřevo jako obnovitelnou surovinu, zlepšit vztah moderní společnosti k lesu a přírodě vůbec. Důležitým úkolem je objasnit veřejnosti význam hospodaření v lese, aby lépe porozuměla práci lesníků.

Společnost změnila přístup k této problematice a snaží se posunout tuto formu vzdělávání dále, například spolupracuje s městem na přípravě výstavby environmentálního centra uprostřed zdejších lesů pod vedením vyškolených pedagogů s lesnickým vzděláním. Prozatím byly pro potřeby výuky upraveny prostory v rekreačním objektu Mazurova chalupa a hospodářské části hájovny Datlík, kde je nyní k dispozici sociální zázemí, kuchyňka a místnost s možným využitím jako herna, dílna apod.

V roce 2014 společnost obnovila pravidelné programy lesní pedagogiky pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol. Vycházky se konají každý čtvrtek dle objednání. V roce 2016 se lesní pedagogiky zúčastnilo 647 dětí z mateřských a základních škol z Hradce Králové a okolí. V tomto období jsme také realizovali odborné exkurze pro studenty i zahraniční delegace.

Naše společnost v současné době provozuje lesní pedagogiku pro mateřské a první stupeň základních škol a při hromadných akcích pořádaných pro veřejnost .

Kontakt:
Ing Aneta Bůžková
technik mimoprodukčních funkcí lesa - lesní pedagog
tel.: +420 601 591 270