Městské lesy Hradec Králové

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa, a na bezprostředním kontaktu s přírodou.

Každý jednotlivec si vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením rozšiřuje vědomosti nabyté ve škole, získává nové znalosti, dovednosti a postoje. Tyto aktivity zprostředkuje lesní pedagog - lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi.

Zvyšující se nároky veřejnosti na les a jeho užívání vedou k potřebě komunikace s veřejností. Zájmem společnosti je přiblížit lidem prostředí lesa se všemi jeho funkcemi, prohloubit u nich zájem o les a o dřevo jako obnovitelnou surovinu, zlepšit vztah moderní společnosti k lesu a přírodě vůbec. Důležitým úkolem je objasnit veřejnosti význam hospodaření v lese, aby lépe porozuměla práci lesníků.

V roce 2014 společnost obnovila pravidelné programy lesní pedagogiky pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol. Vycházky se konají dle dohody na objednání.

Naše společnost v současné době provozuje lesní pedagogiku pro mateřské a první stupeň základních škol a při hromadných akcích pořádaných pro veřejnost .

Kontakt:
Ing Jakub Forman
tel.: +420 724 873 182