Městské lesy Hradec Králové

Mimoprodukční funkce lesa

Rekreační funkce lesa, jako jedna z mimoprodukčních funkcí lesa, je jedním z hlavních měřítek hodnocení kvality lesa pro obyvatele velkých měst a akciová společnost Městské lesy Hradec Králové založená městem si je této skutečnosti vědoma.

Pro hradeckou veřejnost představují lesy v okolí města možnost odpočinku a rekreace v dosahu městské dopravy s využitím veškeré pohostinnosti lesa.

Právě větší důraz a prostor pro oslovení veřejnosti nastavilo nové vedení nejen v rámci pořádání akcí pro veřejnost, ale i prostřednictvím prohloubení komunikace s místními školami a veřejností formou exkurzí a přednášek.

Na území, které tato společnost spravuje, je postupně budováno rekreační zázemí pro návštěvníky, opravují se a udržují cesty, rybniční soustava i veškeré budovy. Společnost zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku služeb a produktů pro veřejnost. V lesích tak můžeme najít bezpočet odpočinkových míst, krytých ohnišť, altánů a zajímavostí, které jsou vhodně doplňovány informačními tabulemi. Můžete se projít nebo projet na kole po více než 300 km opravených lesních cest. V létě se nabízejí rybníky ke koupání a rybaření, lesy zase ke sběru lesních plodů. V zimě zasněžené cesty lákají k lyžování, sáňkování a zamrzlé rybníky k bruslení. Vstupy do lesa jsou opatřeny informačními tabulemi s mapami lesů, parkování návštěvníků je zajištěno prostornými odstavnými plochami.

V roce 2014 zbudovala společnost novou Vodnickou stezku plnou pohádek z hradeckých rybníků, která se, stejně jako již známá Pohádková stezka, těší oblibě u široké veřejnosti. Častým cílem výletů je dokončený přírodní dětský park Rytířské hradiště, který je vyzdoben kresbami dětí a ke kterému vás zavede naučná Stezka siluet. Farmový chov s divokými prasaty nedaleko hájovny U Dvou šraňků doplňují chovy daňků a muflonů, jelenů sika, jelenů lesních a jako zajímavost i pár jelenů milu. Tam mohou návštěvníci zvěř nejen sledovat z krytých pozorovatelen, ale také je nakrmit. Dále byl dokončen projekt obnovy lečových a hraničních kamenů, které návštěvníkům napomáhají k orientaci ve zdejších lesích. Nedaleko Stříbrného rybníka vznikla lesní tělocvična, ke které vás zavede interaktivní vzdělávací stezka Po stopch přírody.

Pro rozšíření možností sportovního vyžití v lesích bylo dokončeno zkruhování asfaltových odvozních cest, díky čemuž vznikl více jak 10 km dlouhý okruh vhodný pro in-line bruslaře, cyklisty i matky s kočárky. Trasa nabízí projížďku krásnou přírodou, mnoho odpočinkových míst včetně krytého ohniště nebo možnost občerstvení. Dále jsou v městských lesích vyznačeny okruhy vhodné pro vozíčkáře, jízdu na koni a v případě bohaté sněhové nadílky i běžkařský okruh.

Největším objektem s rekreačním zázemím na území královéhradeckých městských lesů je Mazurova chalupa poblíž Hoděšovic. Historicky zde stály chalupy dvě a to již před 250 lety. Jednu z nich vlastnil i sedlák Josef Mazura, později se z ní stala dřevěná hájenka. Zchátralý objekt se dočkal kompletní rekonstrukce až v letech 2008 a 2009. Okolí Mazurovy chalupy je zařazeno mezi evropsky významné lokality a v roce 2002 bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Chalupa je nejen proto vyhledávanou a oblíbenou výletní zastávkou, ležící na hlavních cyklotrasách vedoucích z nedalekého města Hradec Králové. U objektu se nachází drobné občerstvení, ohniště, lavice a stoly k odpočinku. Prostor okolo chalupy zdobí dřevořezby lesních zvířat vyrobené místním řezbářem.

Společnost Městské lesy Hradec Králové a. s. se snaží pro návštěvníky postupně budovat nová i obnovovat původní zajímavá místa v hradeckých lesích. Nedaleko lesního hřbitova tak můžete obdivovat sochu sv. Huberta či sv. Eustacha u Mazurových chalup, u rybníku Výskyt Pomník větrným kalamitám, navštívit starou leteckou střelnici, Smírčí kříž nebo Krytý dub. Všechna místa jsou vhodně doplněna informačními tabulemi a vybavena lavičkami pro odpočinek.

Pro širokou veřejnost pořádá každoročně společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. Den s myslivci spojený s ukázkami historických i moderních metod s myslivosti, propagace zvěřiny, nechybí ani bohatý doprovodný program pro děti a dospělé včetně občerstvení.

Záměrem akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové je v souladu se strategií Statutárního města Hradec Králové hospodařit v lesích šetrným a přírodě blízkým způsobem a vytvořit kvalitní rekreační zázemí pro návštěvníky lesa. I do budoucna se budeme snažit udržovat a dle možností rozšiřovat síť atraktivních míst v lesích.

Pevně věříme, že lesy v České republice mohou plnit požadavky společnosti na produkci dřeva a rekreaci zároveň. Lesy města Hradce Králové jsou nádherným důkazem. Obě tyto funkce mohou být naplňovány společně, aniž by se navzájem rušily.