Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce 2024
Organizátor Stav
10.2. Valentýnský běh Sportvisio z.s. povolená
11.2. Trénink. závod zimní hradubické ligy OK 99 povolená
23.3. Trénink chrtů Český dostihový klub povolená
24.3. Křížová desítka Sportvisio z.s. povolená
9.4. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
13.4. Prima Cup Sportuj po Česku z.s. povolená
13.4. Závody zálesácké zdatnosti Sokol Orlická povolená
20.4. MKHK turistickéo závodu L. Podlipný povolená
20.4. Barbie uklízí Hradecké lesy Futurum povolená
23.4. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
26.-28.4. Survivor race O. Nováček povolená
7.5. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
11.5. Hradecký trail Sportvisio z.s. povolená
13.5. Hurá do přírody TJ Meteor povolená
17.5. Školní kolo v cyklistice MŠ, SZŽ A PŠ , HK povolená
19.5. Kola v přírodě Sport pro všechny z.s. povolená
21.5. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
25.5. Pohádková stezka lesem Ing. M. Novotný povolená
26.5. Cesta pohádkovým lesem KRC Sedmikráska rezervace
1.6. Pohádková cesta v HK Rodiče v akci povolená
2.6. Cyklomaraton Eventmedia povolená
4.6. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
8.6. Hradecký koloběh Sportvisio z.s. povolená
16.6. Hradecký kros TJ LIga 100 povolená
21.6. Hradecký pohár HSK Cycling team povolená
21.6. Svatba na Výskytu K. Jarešová rezervace
21.6. Školní triatlon Topsports s.r.o. rezervace
22.6. Extreme dog race  Dog Race z.s. rezervace
27.7. Hradecký terénní triatlon Topsports s.r.o. rezervace
30.8.-1.9. Survivor race O. Nováček povolená
21.9. Pohádkový les HK HandicUP! povolená
6.10. Hradecký půl/maraton Sportvisio z.s. povolená
12.10. Den s myslivci MLHK  

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je zpoplatněno dle platného ceníku (sekce Ceníky).

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Jakuba Formana, lesni.pedagog@vslesy.cz.

Hradecký terénní triatlon na Biřičce 20.ročník