Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce 2023
Organizátor Stav
14.1. Dračí setba Tesáci povolená
28.1. Hradecký winter race Hradecký Spinning Klub povolená
11.2. Valentýnský běh  Sportvisio z.s.  povolená
5.3. Zimní hradubická liga v OB OK Slavia HK z.s. povolená
26.3. Křížová desítka  Sportvisio z.s.  povolená
15.4. PrimaCUP Hradec Králové   rezervace
6.5. Noční koloběžkování Topsports Czech s.r.o. rezervace
7.5. Hradecký Trail  Sportvisio z.s.  povolená
14.5. Hradecký Koloběh  Sportvisio z.s.  povolená
20.5. Extreme Dog Race Water Dog Race z.s. rezervace
16.6. Školní triatlon, Triatlon pro každého Topsports Czech s.r.o. rezervace
29.7. Hradecký terénní triatlon na Biřičce Topsports Czech s.r.o. rezervace
5.8. PrimaCUP Sahara Race   rezervace
25.-26.8. Gladiátor race Písník Marokánka Sportvisio z.s.  povolená
1.10. Hradecký půlmaraton/maraton  Sportvisio z.s.  povolená
9.-10.9. Český pohár - závody OB OK 99 povolená
23.9. PRE-DOG RACE II. Dědečková povolená
       
2022      
18.12. Vánoční půlmaraton Stribrnaci z.s. povolená

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je zpoplatněno dle platného ceníku (sekce Ceníky).

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Jakuba Formana, lesni.pedagog@vslesy.cz.

Hradecký terénní triatlon na Biřičce 20.ročník