Městské lesy Hradec Králové

Hromadné akce v městských lesích

V našich lesích se každoročně koná velké množství sportovních i kulturních akcí. Na této stránce naleznete jejich přehled.

 

Datum Název akce 2021
Organizátor Stav
1.5. Nova Cup HK Sportuj po česku rezervace
8.5. KTM Adventure Road Show Martin Trojan povolená
8.5. Hradecký koloběh Sportvisio, z.s. povolená
9.5. Křížová desítka Sportvisio, z.s. povolená
15.5. Noční koloběžkování Topsports povolená
20. - 23.5. Běh pro paměť národa Post Bellum, z. ú. povolená
23.5. Kola v přírodě aneb putování za krtečkem Sport pro všechny, z.s. povolená
29.5. Nordic walking základní kurz E. Dykastová povolená
29.5. Závoď a pomáhej Lealesa z.s. povolená
30.5. Decathlon Cyklomaraton Event Media povolená
30.5. Cesta pohádkovým lesem KMC Sedmikráska povolená
1.6. RM Hradecký pohár HSK Cycling team  povolená
5.6. Noční bojovka Noční bojovka s.r.o povolená
6.6. Hledáme perníkovou chaloupku TJ SPV Malšovice povolená
13.6. OCR liga Sportvisio povolená
15.6. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team  povolená
18.6. Dětský triatlon, Triatlon pro každého Topsports rezervace
20.6. Hradecký kros TJ LIGA 100 povolená
22.6. Školní kolo v cyklistice   povolená
26.6. Pohádková cesta v HK Rodiče v akci ops povolená
26.6. Východočeský pohár OK99 povolená
29.6. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
13.7. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
24.7. OCR Liga Sportvisio z.s. povolená
27.7. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
6. - 7. 8. Sahara race Sportuj po česku povolená
10.8. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
14.8. Vinné slavnosti SIGNIFY production s.r.o. povolená
21.8. OCR liga Sportvisio povolená
24.8. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
28.8. Poklad na Stříbrném rybníku Městské lesy HK a.s. a Rodinné pasy povolená
30.8. Baví se celá rodina Aufori, o.p.s. povolená
16.9. Marokánka 2021 KUHN-BOHEMIA povolená
19.9. IBK den na Hradišti IBK povolená
27.9. Počítej v pohybu ZŠ SNP povolená
28.9. Galdiátor race Písník Marokánka Sportvisio, z.s. povolená
7.9. RM Hradecký pohár  HSK Cycling team povolená
3.10. Hradecký půlmaraton a maraton Sportvisio povolená
13.10. Běh o cenu Ústavu fyziologie LFHK UHK povolená
16. 10. Prima Cup HK Sportuj po česku povolená
16.10. Pirátský guláš Turistický oddíl mládeže Pěšinky a Ostříži povolená
23.10. Výlov rybníka Datlík MLHK povolená
13.11. Výlov rybníka Výskyt MLHK povolená
4.12. Bojovka pro děti s čerty Michal Novotný povolená

 

Datum Název akce 2022
Organizátor Stav
14.5. Noční koloběžkování Topsports rezervace
17.6. Školní triatlon, Triatlon pro každého Topsports rezervace
31.7. Hradecký terénní triatlon Topsports rezervace
       
       
       

Veškteré sportovní, kulturní i jiné akce jsou povolovány na základě žádosti v písemné či elektronické formě. Žádost musí obsahovat datum konání, informace o žadateli/pořadateli, trasu zanesenou v mapě, předpokládaný počet účastníků a podrobný popis akce. Na základě této žádosti je žadateli udělen nebo neudělen Souhlas s konáním akce. Vzor Souhlasu naleznete zde.

V jiné podobě nebude žádost akceptována!

 

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí:

  • Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho.
  • Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení.
  • Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému pádu větví nebo stromů.

Pořádání hromadných akcí je spoplatněno dle platného ceníku.

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Anety Bůžkové, lesni.pedagog@vslesy.cz.