Městské lesy Hradec Králové

Lesní tělocvična U Pytláka

Lesní tělocvičnu naleznete naproti cyklozastávce U Pytláka u Svinar na trase asfaltového okruhu. Postavena byla v dubnu roku 2018 z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. V roce 2019 byla rozšířena o další prvky z vysoutěženého projektu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky "Obec přátelská rodině 2019".

Tělocvična se skládá z dvanácti prvků: bradla, šikmý sed-leh, ninja žebřík, náskočné plošiny, nakloněný žebřík, závěsný systém malý, stěna boulder dětská a náročná, ninja síť čtvercová, ninja síť s a bez podpory nohou a leg lifter. U každého prvku naleznete tabulku s návodem na cvičení. Prvky jsou určeny pro dospělé a mládež. Osoby mladší 15 let musí být doprovázeny dospělou odpovědnou osobou.

 

Tělocvična vznikla na místě staršího porostu borovic a dubů. Nepříliš kvalitní borovice byly z velké části napadeny dřevokaznou houbou ohňovcem a tedy i z bezpečnostních důvodů pokáceny. Nejkvalitnější duby jsme na místě ponechali. Dub velmi dobře reaguje na zvýšení přísunu slunečního záření, koruny se zvětší, olistí a budou tak poskytovat příjemný stín pro cvičící sportovce.

VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU A DBEJTE PŘI CVIČENÍ NA SVOU BEZPEČNOSTI!

 


Projekt LESNÍ TĚLOCVIČNA byl financován z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR v rámci operace Neproduktivní investice v lesích, jejíž cílem je zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních a fitness prvků apod.

                               

 


Projekt rozšíření lesní tělocvičny byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky "Obec přátelská rodině 2019".