Městské lesy Hradec Králové

Pověsti v městských lesích

Dřevěné poutače dle knihy pověstí díky dotaci od Královéhradeckého kraje a finančnímu přispění společnosti Elektrárny Opatovice

Během roku 2016 vznikl projekt Dřevěné poutače dle knihy pověstí (č. 16ZPD05-0016), který bylo možno realizovat díky dotačnímu fondu Královéhradeckého kraje a štědrému příspěvku společnosti Elektrárny Opatovice.. Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali. Projekt našim návštěvníkům nabízí 36 nových výletů, ve kterých se spojuje poučení, sport a relaxace v krásné přírodě.

  

      

 

Číslo pověsti Název pověsti GPS Slovní popis umístění Fotografie
1
Bílý jelen se zlatými parohy
50°10'3''N 15°52'26''E
Pověst naleznete u PP Císařská studánka na společném rohu lečí 89, 90, 100 a 101 nebo na Rytířském hradišti.

2
Loupežníci
50°10'48"N 15°56'56"E
Pověst naleznete na křižovatce lesních cest Bělečnice a Severní automobilka nebo na Rytířském hradišti.
3
U Křže
50°10'58''N 15°52'14''E
Pověst naleznete na břehu rybníka Kříž u altánu.
4
Rybník Cikán
50°10'9''N 15°50'35''E
Pověst naleznete na hrázi rybníka Cikán.
5
U Obrázku
50°11'50''N 15°53'26''E
Pověst naleznete u mostu přes Stříbrný potok na rozhraní lečí 8 a 18.
6
Kořenářka
 
Pověst naleznete na obvodu Rytířského hradiště.
7
Datlík
50°10'23"N 15°50'7"E
Pověst naleznete na hrázi rybníka Datlík.
 
8
Oslík a zvířátka
50°11'11"N 15°52'15"E
Pověst naleznete na obvodu Rytířského hradiště.
 
9
Smírčí kříž
50°12'13"N 15°55'15"E
Pověst naleznete u Smírčího kříže v leči 3.
10
Hamtilka
50°11'15"N 15°54'36"E
Pověst naleznete na společném rohu lečí 36,37, 48 a 49.
 
11
Kněžovka
50°11'5"N 15°54'59"E
Pověst naleznete mezi hájovnou U Dvou šraňků a altánem u asfaltové cesty v leči 60.
12
Masný krámy
50°10'52"N 15°53'16"E
Pověst naleznete na společném rohu lečí 52, 53, 64 a 65.
13
Vlčí jámy
50°10'54"N 15°53'36"E
Pověst naleznete na bufetu U Vlka.
14
Židovo jezero
50°10'55"N 15°54'4"E
Pověst naleznete na cestě vedoucí napříč lečí 62. 
15
U Křivé lípy
50°9'59"N 15°53'41"E
Pověst naleznete na turistickém rozcestí Křivé lípy na rozhraní lečí 97 a 107. 
16
Češík
50°11'16"N, 15°51'59"E
Pověst naleznete na hrázi rybníka Češík.
17
Cikánský plácek
50°11'28"N 15°52'6"E
Pověst naleznete kousek od Zděné boudy směrem k rybníku Češík.
18
Císařská studánka
50°10'0"N 15°52'36"E
Pověst naleznete u Císařské studánky.
19
Stříbrný potok
50°10'10"N 15°54'54"E
Pověst naleznete u mostku na spojnici mezi lesní cestou Podzásepská a PP Sítovka u leče 104. 
20
Biřička
50°10'8"N 15°51'23"E 
Pověst naleznete na hrázi rybníka Biřička na protější straně než je restaurace.
21
Umrlice
50°9'52"N 15°55'6"E
Pověst naleznete na jižní straně leče 104.
22
Šanovec
50°10'24"N 15°58'26"E
Pověst naleznete na chatě u rybníka Šanovec. 
23
U Kříže - druhá část
50°10'58''N 15°52'14''E
Pověst naleznete na břehu rybníka Kříž u altánu.
24
Náhon
50°12'7"N 15°53'35"E
Pověst naleznete u asfaltového okruhu kousek od odbočky ke Stříbrnému rybníku na severní straně leče 8.
25
Černá stráň
50°9'48"N 15°54'18"E
Pověst naleznete u PP Černá stráň na jižním rohu lečí 105 a 106.
26
Rybník Výskyt
50°10'45"N 15°54'45"E 
Pověst naleznete na hrázi rybníka Výskyt.
27
Haltýře
50°12'12"N 15°55'1"E
Pověst naleznete na Bělečské cestě nedaleko Smírčího kříže.
28
Krytý dub
50°10'8"N 15°57'9"E
Pověst naleznete u Krytého dubu v leči 235.

29
Lesní hřbitov
50°11'1''N 15°52'50''E
Pověst naleznete na jižním pravém rohu lesního hřbitova na hraně lečí 53 a 54. 
30
Sítovka
50°10'7"N 15°54'37"E
Pověst naleznete na začátku naučné stezky Sítovka. 
31
Žižkův vrch
50°10'21"N 15°59'7"E
Pověst naleznete na v leči 222.

32
Marokánka
50°10'58"N 15°58'20"E
Pověst naleznete severně od hájovny Marokánka v leči 207. 

33
Mechaři
50°10'49"N 15°55'35"E
Pověst naleznete na začátku Severní automobilky na severní hraně leče 221.

34
O Pytlácích
50°9'59'N 15°51'57''E
Pověst naleznete na cestě vedoucí od Biřičky k Cestě myslivců.
 
35
Památná borovice
50°10'26"N 15°53'45"E
Pověst naleznete u Památné borovice u asfaltové cesty Písečnice.
36
Na Hřbitůvku
 
Pověst se odehrává mimo území městských lesů. Tuto pověst tedy nenaleznete.